Nuoret

People, Men, Women, Folk, Persons
SuNu eli SuPer-Nuoret on valtakunnallinen työryhmä, joka on perustettu vuonna 2005. SuNu koostuu alle 35-vuotiaista superilaisista eri puolelta Suomea. Toimikausi on aina kaksi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen 35 vuotta täyttäneet joutuvat eläkkeelle. Kokoonnumme säännöllisesti, 5-6 kertaa vuodessa.

SuNun toiminnan tavoitteena on kannustaa nuoria jäseniä lähtemään mukaan superilaiseen toimintaan jo opiskeluvaiheesta lähtien ja lisätä työelämätietoutta sekä ylläpitää superilaista me-henkeä. Lisäksi SuNu pyrkii omalla esimerkillään vahvistamaan nuorten kollegojen ammatti-identiteettiä.
Lähivuosien aikana eläköityy suuri joukko superilaisia. Moni heistä toimii tällä hetkellä aktiivisesti ammattiosastoissa. Siksi olisi tärkeää saada nuoria mukaan, että hiljainen tieto siirtyisi kokeneilta kollegoilta uusille toimijoille.

Nuorimmat lähihoitajat valmistuvat ovat 18-vuotiaita. Siirtyessään työelämään, mahdollisesti jo opiskeluaikanakin, monilla heistä on liian vähän tietoa työelämän pelisäännöistä, esimerkiksi työsopimuksesta, palkoista, lomien kertymisestä yms. Koemme tärkeänä kertoa tuota tietoa muillekin nuorille.
SuPer-Nuorten järjestämässä tapahtumissa on luvassa tekemistä, toimintaa, rentoa menoa, tietoa, kokemusten vaihtoa ja hauskoja hetkiä. Tervetuloa mukaan!
Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin,

SuPer-Nuorten työryhmän SuNun jäsenten yhteystiedot:
http://www.superliitto.fi/ammattiosastot/super-nuorten-toiminta/sunut-esittelyssa/