PLM:n ja puheenjohtajan puheenvuoro

Ammattiosasto tukena työelämässä

Ammattiosasto on SuPerin toiminnan ydin. Se on jäsenten asioiden ajaja, paikallinen edunvalvoja ja yhdysside toisiin superilaisiin. Helpoiten toimintaan pääsee mukaan osallistumalla oman ammattiosastosi tilaisuuksiin. Jokainen uusi jäsen rikastuttaa omalla osaamisellaan ja aktiivisuudellaan toimintaa.

Toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti eri työpaikkojen jäseniä. Ammattiosasto järjestää vuosittain syys- ja kevätkokouksen ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia sekä muita jäsentilaisuuksia. Ammattiosaston jäsenet päättävät ammattiosaston toiminnasta jäsenkokouksissaan.

Ammattiosasto huolehtii siitä, että jäsenet saavat työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä ja että jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ammatillisesti.

Ammattiosaston tehtävänä on myös järjestää jäsenille virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa. Jos mielessäsi on, vaikka jokin ehdotus virkistystapahtumasta, kuulemme niistä mielellämme!

 

Luottamusmies neuvottelee ja auttaa

Jos sinulla on kysyttävää työtäsi tai työoloja koskevassa asiassa, ota ensiksi yhteyttä esimieheesi. Jos esimiehesi ei voi auttaa, tai teillä on erilaiset näkemykset asiasta ja haluat tietää työehtosopimuksen tulkinnasta, käänny luottamusmiehesi puoleen.

Luottamusmies on ensisijainen tukesi työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Hänet on koulutettu tulkitsemaan työehtosopimuksia ja neuvottelemaan asioista.

Niin kunta- kuin yksityissektorin luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa henkilöstöä koskevista asioista. Luottamusmiehet ovat osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa.

He huolehtivat siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, sekä neuvovat ja tukevat jäseniä työelämässä ja sen muutostilanteissa. Luottamusmies toimii luottamuksellisesti ja yhteydenotto häneen on nopein tapa saada vastaus kysymyksiin.

 

Tule mukaan ammattiosastotoimintaan ja ota rohkeasti yhteyttä!